Zum Inhalt

Tabelle TransportationStops

Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
Mandant I - PV Verweis auf Tabelle Mandanten
ID I+ - P -
EnbreaID A 24 - Externer Identifikator aus ENBREA
Route I - V Verweis auf Tabelle TransportationRoutes
Code A 20 - -
Name A 100 - -
Distance N - - -
Duration N - - -