Zum Inhalt

Tabelle TransportationLines

Feldname Typ Größe Funktion Bemerkung
Mandant I - PV Verweis auf Tabelle Mandanten
ID I+ - P -
EnbreaID A 24 - Externer Identifikator aus ENBREA
InboundRoute I - V Verweis auf Tabelle TransportationRoutes
OutboundRoute I - V Verweis auf Tabelle TransportationRoutes
Operator I - V Verweis auf Tabelle Adressen
Code A 20 - -
Name A 100 - -